Wat is het reglement van de mede-eigendom? - Syndicus Service
Wat is het reglement van de mede-eigendom? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Het reglement van de mede-eigendom regelt alle zaken die betrekking hebben op de verdeling van de eigendom, het onderhoud en de heropbouw en instandhouding van het gebouw. Ook de bepalingen in verband met de algemene vergaderingen en indien van toepassing ook de raad van mede-eigendom (de vroegere raad van beheer) worden hierin vastgelegd. Naast het reglement van de mede-eigendom is er vaak een apart een huishoudelijk reglement. Maar de twee reglementen hebben niets met elkaar te maken en mogen dus niet verward worden. Kort samengevat regelt het reglement van mede-eigendom bevat onder andere volgende zaken:

  • De regels met betrekking tot de algemene vergadering, met name de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid;
  • De verdeling van de kosten en lasten voor onderhoud en reparatie van gemeenschappelijke delen en de berekeningswijze hiervan;
  • De plichten en rechten van de mede-eigenaars;
  • De wijze van benoeming van de syndicus;

Samen met de basisakte vormt het reglement van mede-eigendom de statuten van het gebouw. Beiden moeten voorwerp zijn van een authentieke akte, wat wil zeggen dat ze voor een notaris verleden moeten worden.

Bronnen:

Artikel 577-4. van het Burgerlijk Wetboek

 

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service