Hoe kunnen we van syndicus veranderen? - Syndicus Service
Hoe kunnen we van syndicus veranderen? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering beslissen de mede-eigenaars over de hernieuwing van het mandaat van de syndicus. Daarbij wordt rekening gehouden met de bepalingen en termijnen waaraan de VME gebonden is aan de syndicus.

Het contract met de huidige syndicus kan worden opgezegd via een beslissing van een Jaarlijkse AV of van een bijzondere algemene vergadering (BAV) conform de bepalingen van het contract. De mede-eigenaars hebben het recht om aan hun syndicus te vragen om een AV samen te roepen met als agendapunt de vervanging van de syndicus. Dit door middel van een schrijven gericht aan de syndicus in functie.

Op de AV gebeurt de benoeming van de nieuwe syndicus. Hier is wel een meerderheid van mede-eigenaars voor nodig. Er wordt ook een mandataris aangesteld die instaat voor de ondertekening van de overeenkomst met de nieuwe syndicus. De mede-eigenaars zullen onderling wel een akkoord moeten bereiken over welke nieuwe syndicus ze aanstellen en die nieuwe syndicus moet ook de opdracht aanvaard hebben alvorens de wijziging kan doorgevoerd worden.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service