Hoe of waar kan men inzage krijgen in de agenda van een algemene vergadering? - Syndicus Service
Hoe of waar kan men inzage krijgen in de agenda van een algemene vergadering? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

De syndicus heeft een wettelijke verplichting om een consultatiemogelijkheid te voorzien, meestal in het kantoor van de syndicus. Alle mede-eigenaars hebben inzagerecht in de documenten van de geagendeerde punten van een algemene vergadering.

Volgens de wet moeten in de uitnodigingsbrief voor de algemene vergaderingen de regels in verband met raadpleging van de documenten duidelijk worden omschreven. In de praktijk kunnen de documenten meestal op het kantoor van de syndicus geraadpleegd worden tijdens de kantooruren. In veel gevallen zal u daarvoor wel een afspraak moeten maken met het syndicuskantoor.

 

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service