Hoe kunt u een punt toevoegen aan de agenda van de algemene vergadering? - Syndicus Service
Hoe kunt u een punt toevoegen aan de agenda van de algemene vergadering? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Een punt agenderen op de algemene vergadering gebeurt via een schriftelijk verzoek aan de syndicus en dit minstens drie weken voor het begin van de periode waarop de algemene vergadering is voorzien in het reglement. Indien het agendapunt te laat is ingediend, zal het bij de volgende algemene vergadering pas op de agenda komen.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service