Hoe verloopt de stemming op de algemene vergadering? - Syndicus Service
Hoe verloopt de stemming op de algemene vergadering? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Een beslissing op de algemene vergadering (AV) wordt genomen bij een volstrekte meerderheid van de stemmen van de op de algemene vergadering aanwezige (persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd door een andere persoon) mede-eigenaars. Met als enige uitzondering gevallen waarin de wetgeving een gekwalificeerde meerderheid vereist. Belangrijk om weten is dat voor de berekening van de meerderheid blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen niet in rekening gebracht worden als uitgebrachte stemmen. Het is niet mogelijk om anoniem te stemmen. In de notulen worden alle (al dan niet geldige) stemmen genoteerd.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service