Wanneer is een algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld? - Syndicus Service
Wanneer is een algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Een algemene vergadering (AV) is pas rechtsgeldig als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

Minstens 50% van de mede-eigenaars moet bij aanvang van de vergadering aanwezig zijn en de aanwezige mede-eigenaars op de vergadering moeten gezamenlijk de helft van de gemeenschappelijke delen of quotiteiten bezitten.

Indien de aanwezige mede-eigenaars 75% van de gemeenschappelijke delen bezitten, is het geen vereiste dat de helft van de mede-eigenaars op de algemene vergadering aanwezig is. Het is ook toegestaan om u te laten vertegenwoordigen door een andere persoon op de algemene vergadering.

Het kan voorvallen dat bij een algemene vergadering niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt. In dat geval wordt een tweede vergadering bijeengeroepen door de syndicus. Op die tweede vergadering zijn de beslissingen die genomen worden wel geldig, zelfs als niet de helft van de mede-eigenaars aanwezig is of niet 50% van de algemene delen gedekt is. Zie ook ‘Wanneer is de beslissing van een algemene vergadering rechtsgeldig?‘.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service