Wat als er tijdens een stemming op algemene vergadering onthoudingen, blanco- en/of ongeldige stemmen zijn? - Syndicus Service
Wat als er tijdens een stemming op algemene vergadering onthoudingen, blanco- en/of ongeldige stemmen zijn? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Op een algemene vergadering (AV) gebeurt het dat mede-eigenaars blanco of ongeldig stemmen of zich onthouden. Dit kan verwarring creëren. Maar de wet is nochtans duidelijk. Beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid (1/2+1) van stemmen van de mede-eigenaars (inclusief volmachten) die op de algemene vergadering aanwezig zijn (met als enige zeldzame uitzondering bepaalde gevallen waarin de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist).

Onthoudingen, blanco- en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de uitgebrachte stemmen. Zij worden niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. Indirect kunnen onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen dus wel de uitslag van een stemming beïnvloeden. Net als bij een gewone verkiezingsuitslag zullen onthoudingen relatief ten voordelen komen van de partij met de meeste stemmen.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service