Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

De beslissingen van de algemene vergadering zijn rechtsgeldig als de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld (zie: ‘Wanneer is een algemene vergadering (AV) rechtsgeldig samengesteld?‘ )

Dit is het geval indien:

  • meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig zijn en minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigen.
  • minder dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig zijn, maar zij wel 75% van de aandelen van de gemeenschappelijke delen (quotiteiten) vertegenwoordigen.

Als bij de eerste algemene vergadering niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, wordt er minstens 15 dagen later een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. Op de tweede vergadering zijn de genomen beslissingen wel rechtsgeldig, ongeacht het aantal mede-eigenaars en het percentage van de vertegenwoordigde aandelen.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service