Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Contacteer

Syndicus Service bvba

Kantoor (Enkel op afspraak):

Verantwoordelijk BIV-lid 
BIV 507754
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)
Maatschap. Zetel: Huikstraat 47 te 2000 Antwerpen
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus voor België.
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.

Syndicus Service