Wie stelt de syndicus aan? - Syndicus Service
Wie stelt de syndicus aan? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

De algemene vergadering stelt de syndicus aan. De AV (algemene vergadering) zal daarnaast de de duur van het mandaat van de syndicus vasteleggen en ook de wijze waarop het mandaat moet worden vernieuwd. De AV heeft ook inspraak in de reikwijdte van de bevoegdheden van de syndicus. Soms staat in het reglement van de mede-eigendom beschreven wie de eerste syndicus is. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het zelfs een rechter zijn die de syndicus aanstelt op verzoek van een mede-eigenaar of een derde partij die een belang in de zaak heeft.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service