Wat zijn de statuten van de VME? - Syndicus Service
Wat zijn de statuten van de VME? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

De statuten van de VME bundelen de voornaamste wettelijke bepalingen en regels van het gebouw. De belangrijkste documenten met betrekking tot het eigendomsrecht zijn de basisakte en het reglement van de mede-eigendom.

Zij vormen samen de statuten van het gebouw. Het reglement van mede-eigendom bevat de rechten en plichten die betrekking hebben op de mede-eigendom. In veel gevallen zal de VME daarnaast nog een huishoudelijk reglement of reglement van interne orde opstellen. Dat huishoudelijk reglement kan toegevoegd worden aan de basisakte.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service