Wat zijn de voornaamste taken van een syndicus? - Syndicus Service
Wat zijn de voornaamste taken van een syndicus? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

De taken van de syndicus vallen onder te brengen in drie hoofdcategorieën:

1. Het financiële beheer:

De syndicus staat in voor de financiën van het gebouw, betaalt de facturen en vertegenwoordigt de mede-eigenaars in financiële kwesties.

Enkele belangrijke voorbeelden:

  • Het berekenen en verdelen van de kosten over de verschillende mede-eigenaars per verdelingsnorm en de verzending van onkostenverdelingen.
  • Het uitvoeren van het nodige financiële secretariaatswerk en het bijhouden van een correcte boekhouding.
  • Het innen van de verschuldigde bedragen bij de mede-eigenaars en juridische stappen zetten in het geval van achterstallige betalingen of schulden.
  • Het beheren van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars (VME).

2. Het technische beheer:

Het technische beheer omvat in de eerste plaats reparatiewerken, onderhoudswerken en herstellingen. De syndicus doet hiervoor beroep op gespecialiseerde vakmensen zoals loodgieters, klusjesmannen, elektriciens, tuinmannen,… Ook het poetsen van de gemeenschappelijke delen kan (indien dat op de algemene vergadering zo beslist wordt of de mede-eigenaars het poetswerk niet zelf doen) hieronder vallen.

De syndicus is altijd het eerste aanspreekpunt voor problemen die zich voordoen aan de gemeenschappelijke delen van het pand.

De syndicus zal ervoor zorgen dat defecten, vochtproblemen en niet-werkende installaties snel en efficiënt hersteld worden.

Belangrijk bij ingrijpende aanpassingen aan het gebouw, zoals renovatiewerken, is dat die pas van start kunnen gaan nadat de mede-eigenaars daarvoor hun goedkeuring gegeven hebben op de vergadering.

Aan de mede-eigenaars zal de syndicus advies en informatie verstrekken omtrent de lopende onderhoudscontracten en onderhoudswerken. Daarbovenop moet de syndicus de werking en het onderhoud van de gemeenschappelijke diensten opvolgen, klachten of opmerkingen hieromtrent onderzoeken en oplossingen aanbrengen.

3. Het administratieve beheer:

Jaarlijks roept de syndicus de algemene vergadering voor de mede-eigenaars bijeen. Belangrijk is dat hij/zij ook de notulen opneemt en een verslag opmaakt. Uiteraard worden die notulen en verslagen aan alle mede-eigenaars gecommuniceerd.

Ook zal de syndicus optreden als vertegenwoordiger van de mede-eigenaars bij betwistingen. Dit kan gaan om betwistingen met derden (bijvoorbeeld buren) of betwistingen met mede-eigenaars.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service