Wat is een communicatiedocument? - Syndicus Service
Wat is een communicatiedocument? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Via het communicatiedocument of communicatieblad kan de eigenaar (of rechtsgeldige vertegenwoordiger) aanduiden op welke manier de communicatie met de syndicus zal verlopen. Dit kan bijvoorbeeld per post, via e-mail of aangetekende brief. Voor de uitnodigingen van de algemene vergadering die samengeroepen wordt door de syndicus, is het van belang om goede afspraken te maken over op welke wijze de communicatie moet verlopen. Een syndicuskantoor zal daarom vaak zo’n basisdocument ter beschikking stellen.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service