Wie heeft het initiatiefrecht voor het houden van een algemene vergadering? - Syndicus Service
Wie heeft het initiatiefrecht voor het houden van een algemene vergadering? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

De syndicus is wettelijk verplicht om één keer per jaar de algemene vergadering bijeen te roepen. Maar de mede-eigenaars mogen volgens de wet ook zelf een bijzondere algemene vergadering (BAV) samenroepen. Indien die bijzondere AV niet van de syndicus zelf uitgaat, kunnen de mede-eigenaars, mits zij 20% van de aandelen bezitten, een aanvraag indienen tot een bijzondere algemene vergadering (BAV) bij de syndicus.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service