Wat is de taak van de rekencommissaris? - Syndicus Service
Wat is de taak van de rekencommissaris? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Het is verplicht om een rekencommissaris (commissaris van de rekeningen) aan te duiden bij elk gebouw waarop de wet van de gedwongen mede-eigendom van toepassing is. De wet laat een brede invulling wat betreft de taken en de beloning van de rekencommissaris. De verplichtingen en bevoegdheden van de rekencommissaris worden ingeschreven in het reglement van mede-eigendom.

De algemene vergadering duidt jaarlijks een rekencommissaris aan. Het is daarbij gebruikelijk, maar zeker niet verplicht, dat de rekencommissaris een mede-eigenaar is. De syndicus komt niet in aanmerking voor de taak van rekencommissaris. Bij een mede-eigendom vanaf 20 kavels is het verplicht om een boekhouding bij te houden.

De rekencommissaris zal één keer per jaar een controle van de rekening doen, bij voorkeur vlak voor de algemene vergadering. De rekencommissaris rapporteert aan de mede-eigenaars en op de algemene vergadering zal hij/zij mondeling en schriftelijk verslag uitbrengen.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service