Wat indien, in de statuten, strengere meerderheden zijn bepaald dan in de wet op de mede-eigendom? - Syndicus Service
Wat indien, in de statuten, strengere meerderheden zijn bepaald dan in de wet op de mede-eigendom? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Door enkele wijzigingen van de wet op de mede-eigendom bestaat hierover nogal wat verwarring. Dit omdat er vroeger (voor 2010) in oude basisaktes vaak sprake was van ‘verplichte aanwezigheid van 80% van de mede-eigenaars’ om te beslissen over structurele werken aan het gebouw. In de huidige situatie, volgens de meest recente wet, is er echter geen sprake meer van ‘behoudens strengere bepalingen in de basisakte’. Wat u dus moet onthouden is dat er vandaag enkel nog stemmingen met ‘1/2+1’, ‘3/4’, ‘4/5’ en unanimiteit van toepassing zijn.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service