Hoe lang loopt het mandaat van een syndicus? - Syndicus Service
Hoe lang loopt het mandaat van een syndicus? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

In een standaard syndicuscontract wordt bepaald dat de duur van het mandaat niet langer kan zijn dan drie jaar. De algemene vergadering kan na die periode beslissen om het mandaat al dan niet te verlengen. Voor de verlening van het mandaat is de toestemming van de algemene vergadering nodig en dit voor de eindtermijn van het mandaat.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service