Wat als mede-eigenaars tijdens de vergadering de zaal verlaten? - Syndicus Service
Wat als mede-eigenaars tijdens de vergadering de zaal verlaten? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Het gebeurt wel eens dat mede-eigenaars om diverse redenen vroegtijdig de algemene vergadering verlaten omwille van onenigheid, familiale redenen, ziekte, enzovoort.  Indien dit gebeurt, notuleert de syndicus het vertrek van de mede-eigenaars en herleidt hij/zij het stemmenaantal tot het aantal mede-eigenaars (inclusief vertegenwoordigde mede-eigenaars) die op dat moment aanwezig zijn.

Belangrijk om weten is dat een algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld als meer dan de helft van de (vertegenwoordigde) mede-eigenaars aanwezig is en zij gezamenlijk de helft van de aandelen van de mede-eigendom vertegenwoordigen. In de wet staat uitdrukkelijk vermeld dat deze voorwaarden vervuld moeten zijn aan het begin van de algemene vergadering.

Er is echter één uitzondering. Een algemene vergadering is eveneens rechtsgeldig wanneer de aanwezige (vertegenwoordigde) mede-eigenaars meer dan 75% van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. In dat specifieke geval is het aantal (vertegenwoordigde) mede-eigenaars niet van belang.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service