Wie bepaalt de taal van de algemene vergaderingen? - Syndicus Service
Wie bepaalt de taal van de algemene vergaderingen? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Iedere mede-eigenaar kan indien hij/zij dit correct aanvraagt een vertaling krijgen van ieder document dat betrekking heeft op de mede-eigendom en dat uitgaat van de VME (vereniging van mede-eigenaars). Dit op voorwaarde dat het gaat om een vertaling naar één van de talen van het taalgebied waarin het gebouw gelegen is. In België komt dat neer op de landstalen: Nederlands, Frans, Duits.

Op de eerste algemene vergadering beslissen de mede-eigenaars per stemming (bij 1/2 meerderheid +1) in welke taal de algemene vergaderingen gevoerd zullen worden en in welke taal de notulen zullen worden opgesteld.

Het kantoor van de syndicus kan indien een of meerdere mede-eigenaars dat wensen een vrije of letterlijke vertaling maken van de notulen van de vergadering. Maar enkel de notulen in de taal gekozen op de algemene vergadering gelden als de officiële notulen.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service