Wanneer is een volmacht geldig? - Syndicus Service
Wanneer is een volmacht geldig? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Het is voor een mede-eigenaar mogelijk om zich via een volmacht te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Wie bijvoorbeeld niet naar de AV kan komen, kan een volmacht aan iemand anders geven. Die vertegenwoordiger (of lasthebber) hoeft niet noodzakelijk een andere mede-eigenaar te zijn.

Let op: het reglement van de mede-eigendom kan bepalen dat je vooraf de syndicus moet verwittigen als je een volmacht inroept.

Geen enkele mede-eigenaar mag meer dan drie volmachten gebruiken als daardoor zijn/haar aantal stemmen plus de volmachten hoger worden dan 10% van het totaal van alle mede-eigenaars.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service