Waarom krijg ik de uitnodiging van de algemene vergadering steeds aangetekend toegestuurd? - Syndicus Service
Waarom krijg ik de uitnodiging van de algemene vergadering steeds aangetekend toegestuurd? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Volgens de Wet op de mede-eigendom moet de oproeping voor de algemene vergadering via een aangetekend schrijven per post gebeuren. Op de algemene vergadering kunnen de mede-eigenaars echter beslissen om de uitnodiging voor de algemene vergadering via een ander communicatiemiddel (bijvoorbeeld e-mail) te ontvangen. Dit kan zelfs verschillen per mede-eigenaar. Een mede-eigenaar dient wel schriftelijk te laten weten aan de syndicus op welke wijze hij/zij de uitnodiging voor de AV wenst te ontvangen.

De syndicus is dus verplicht om de uitnodiging per aangetekende brief te versturen tenzij een mede-eigenaar hem/haar schriftelijk gevraagd heeft om dit op een andere wijze (via gewone post of e-mail bijvoorbeeld) te doen.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service