Kunnen de kosten van de tweede algemene vergadering aan de afwezigen op de eerste vergadering worden aangerekend? - Syndicus Service
Kunnen de kosten van de tweede algemene vergadering aan de afwezigen op de eerste vergadering worden aangerekend? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Absoluut niet. In het geval er een tweede AV komt, zullen alle mede-eigenaars à ratio van hun aantal aandelen in de mede-eigendom gezamenlijk voor de bijkomende kosten opdraaien.

Geen enkele mede-eigenaar is immers wettelijk verplicht om op de algemene vergadering aanwezig te zijn. Indien aan het ‘niet opdagen op de AV’ een financiële sanctie zou vasthangen, zou dat in conflict zijn met de rechten van de mede-eigenaars.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service