Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Minstens één keer per jaar wordt er in een mede-eigendom een algemene vergadering (AV) gehouden. Alle mede-eigenaars krijgen een uitnodiging. Op de algemene vergadering kunnen zij overleggen en beslissingen nemen over zaken gerelateerd aan de mede-eigendom. Ook zal de syndicus de financiële toestand toelichten.

Iedere eigenaar van een kavel is welkom op de algemene vergadering en mag mee beslissen en stemmen. De mede-eigenaars kunnen agendapunten toevoegen aan de algemene vergadering door die schriftelijk door te geven aan de syndicus tot drie weken voor de periode waarin de algemene vergadering volgens de statuten moet plaatsvinden.

De syndicus moet jaarlijks de algemene vergadering bijeenroepen. Ten laatste 15 dagen voor de algemene vergadering moet hij alle mede-eigenaars via een aangetekende brief een uitnodiging sturen. Eventueel kan de uitnodiging ook via e-mail verstuurd worden, maar dan moet daar wel op de algemene vergadering zo over beslist worden.

Syndicus Service