Wanneer is de Wet op de mede-eigendom van toepassing? - Syndicus Service
Wanneer is de Wet op de mede-eigendom van toepassing? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Bij ieder gebouw waar een gedwongen mede-eigendom ontstaat, is de wet op de mede-eigendom van toepassing. Hierop zijn enkele uitzonderingen die vaak betrekking hebben op speciale eigenschappen van het gebouw, meer betreft dat er geen gemene delen zijn en alle eigenaars hiermee akkoord gaan.

De wet op de mede-eigendom is van toepassing zodra:

  • het pand gebouwd is.
  • het toebehoort aan verschillende fysieke personen of rechtspersonen.
  • een basisakte en een reglement van mede-eigendom is opgesteld.
  • de eigendomsrechten van het gebouw in diverse kavels zijn onderverdeeld die elk een privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten.

Als een pand in verschillende appartementen (die verhuurd worden) is verdeeld en wanneer dat gebouw aan één persoon (natuurlijke of rechtspersoon) toebehoort, is de wet op de mede-eigendom niet van toepassing. Er is immers maar één eigenaar. Niet elk appartementsgebouw is dus onderhevig aan deze wetgeving.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service