Moeten de mede-eigenaars de prijsoffertes beantwoorden? - Syndicus Service
Moeten de mede-eigenaars de prijsoffertes beantwoorden? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Alle prijsoffertes moeten besproken en toegelicht worden op de algemene vergadering. Het is de taak van de syndicus om daarover voldoende informatie te verstrekken aan alle mede-eigenaars. Op de algemene vergadering kunnen de mede-eigenaars beslissen aan welke leverancier ze werken aan de algemene delen zullen toekennen.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service