Hoeveel prijsoffertes vraagt de syndicus aan? - Syndicus Service
Hoeveel prijsoffertes vraagt de syndicus aan? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Dit zal in grote mate afhangen van de dringendheid van de werken. Indien het gaat om hoogdringende werken zal de syndicus verplicht zijn om snel een leverancier te vinden die in staat is om de herstellingswerken op een goede manier uit te voeren. De syndicus kiest dan een leverancier in wie hij het vertrouwen heeft dat die de werken goed zal uitvoeren.

Indien er voldoende tijd is, bijvoorbeeld bij kleinere mankementen, mogen de mede-eigenaars zelf initiatieven nemen om via offertes een geschikte kandidaat voor de werken te vinden.

Voor werken die dienen beslist te worden op een AV zal een offerte aangevraagd worden voor kleine werken en meerdere offertes voor het bedrag overeengekomen op de AV (bedrag van mededinging).

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service