Wat is het werkkapitaal? - Syndicus Service
Wat is het werkkapitaal? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Het ‘werkkapitaal’ van de VME omvat de som van de voorschotten die zijn betaald door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven. Enkele voorbeelden van terugkerende periodieke uitgaven zijn de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen, de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder.

Het kapitaal wordt door de mede-eigenaars ter beschikking van de syndicus gesteld om de financiële verplichtingen van de gemeenschap te kunnen nakomen. De mede-eigenaars storten de bedragen op een unieke rekening die toebehoort aan de VME.

Gerelateerde Vragen

Syndicus Service