Wat is het reservekapitaal? - Syndicus Service
Wat is het reservekapitaal? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

De som van de periodiek ingebrachte bedragen die zijn bedoeld voor het dekken van niet-periodieke uitgaven vormen het reservekapitaal. Voorbeelden van niet-periodieke uitgaven zijn de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een lift of het leggen van een nieuwe dakbedekking. Het reservekapitaal blijft bovendien eigendom van de vereniging van mede-eigenaars. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de mede-eigendom moet er jaarlijks minimum 5% gespaard worden van de uitgaven van het vorige jaar. Indien er een reservekapitaal is, zal dat op een aparte rekening geboekt worden.

Syndicus Service