Wat is een boekjaar? - Syndicus Service
Wat is een boekjaar? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Een boekjaar is een periode van één jaar (ofwel 12 maanden) waarop de jaarafrekening wordt gebaseerd. Het boekjaar hoef niet per se samen te vallen met het kalenderjaar. Het zal daarom niet noodzakelijk beginnen op 1 januari. Omwille van planmatige of andere redenen kan het boekjaar van start gaan op de eerste dag van iedere maand.

Syndicus Service