Met welke meerderheid een collectieve beslissing nemen over zonnepanelen op het dak? - Syndicus Service
Met welke meerderheid een collectieve beslissing nemen over zonnepanelen op het dak? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Door de hoge energieprijzen wordt massaal gezocht naar manieren om de energiefactuur te drukken. Eén van de mogelijkheden is energiedelen. In appartementsgebouwen is het concept van energiedelen onlosmakelijk verbonden met het plaatsen van zonnepanelen. Hoe beslis je nu als mede-eigenaar over zo’n investering in zonnepanelen op het dak?

Het collectief investeren in zonnepanelen is een zuiver gemeenschappelijke aangelegenheid, waarvoor een tweederdemeerderheid vereist is. Let wel: dan moet de opgeleverde stroom ook louter voor de gemeenschappelijke delen worden aangewend.

Gaat men een stap verder, en wil men ook energiedelen met de privatieve delen, dan kan de Algemene Vergadering daarover met een gewone meerderheid beslissen.

Privatief zonnepanelen plaatsen

Wil een mede-eigenaar een deel van het gemeenschappelijke dak gebruiken om privatief zonnepanelen te plaatsen, dan zal de Algemene Vergadering hiervoor toestemming moeten geven.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Een eerste mogelijkheid is om een exclusief genotsrecht op het dak toe te kennen aan de betrokken mede-eigenaar. Hiervoor is een viervijfdemeerderheid nodig (dit is tenslotte een wijziging van de bestemming van een deel van het onroerend goed).

Een andere optie is het opstalrecht. Via het opstalrecht wordt het eigendomsrecht van de zonnepanelen losgekoppeld van het gebouw. De praktische modaliteiten moeten in een overeenkomst worden vastgelegd. Die moet door de notaris verleden worden. Het valt aan te raden om hierover met de notaris voorafgaand contact op te nemen om de mogelijke pistes te bekijken, want dit zal ook een wijziging of regularisatie van de statuten vergen.

Kortom, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een appartementsgebouw moet altijd in overleg en met de goedkeuring van de Algemene Vergadering gebeuren. Of het nu gaat om gemeenschappelijke panelen of privatieve panelen voor individuele mede-eigenaars, het is belangrijk om de nodige procedures te volgen en de juiste afspraken en overeenkomsten te maken met de betrokken partijen.

 

Bron: CIB syndic 56 – 30 maart 2023

Syndicus Service