Wat houdt het asbestattest in op het vlak van mede-eigendom? - Syndicus Service
Wat houdt het asbestattest in op het vlak van mede-eigendom? - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Vanaf 23 november 2022 geldt er een asbestinformatieplicht bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder. Die zal gelden voor elke overdracht waarvan het compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022. Betreft het een appartement of een kavel binnen een gebouw in mede-eigendom, dan moeten er twee asbestattesten voorgelegd worden: (1) dat van de gemeenschappelijke delen en (2) dat van de individuele kavel. Voor de gemeenschappelijke delen gelden de verplichting en de navenante informatieplicht evenwel pas vanaf 1/01/2025. Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

Wat is het asbestattest?

Het asbestattest is een verkorte neerslag van een asbestinventaris, die wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. Is er geen asbestinventaris, dan zal er eerst nog een asbestdeskundige ter plaatse komen om een inventaris op te maken. De deskundige geeft zijn opmetingen  in een OVAM-databank in. Op basis van die gegevens kan een attest gegenereerd worden.


Wanneer is een asbestattest verplicht?

Informatieplicht bij verkoop
Vanaf 23/11/2022 geldt er een informatieplicht bij de verkoop van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder. Idem bij de vestiging of de overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik.

Het moment van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst speelt hierbij een cruciale rol. Voor onderhandse overeenkomsten ondertekend vanaf 23 november 2022 geldt de verplichting en moet er een attest opgesteld worden.

Betreft het een appartement of een kavel van een gebouw in mede-eigendom, dan moeten men twee asbestattesten voorleggen: (1) dat van de gemeenschappelijke delen en (2) dat van de individuele kavel.

Gemeenschappelijke delen aanzien als een aparte gebouweneenheid
De gemeenschappelijke delen van een gebouw worden beschouwd als een aparte gebouweenheid waar een apart asbestattest voor moet worden opgesteld. Standaard zal de asbestdeskundige de gemeenschappelijke delen onderzoeken die toegankelijk zijn zonder het betreden van een privaat deel. Via het vooraf opgesteld opdrachtformulier kan hiervan afgeweken worden en dus ook overige ruimtes worden onderzocht die enkel toegankelijk zijn via private delen.

Timing
Voor de gemeenschappelijke delen gelden de verplichting en de navenante informatieplicht pas vanaf  1 mei 2025. Tot dan volstaat de aanwezigheid van een asbestattest voor het private deel bij overdracht.

Vanaf 1 mei 2025 zal je zowel het attest voor het appartement zelf als het attest voor het gebouw aan een koper moeten overhandigen en breiden dus ook de vermeldingen in de verkoopovereenkomst uit. Hoewel er tot 1 mei 2025 nog geen verplichting is om over een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen te beschikken ga je als syndicus best wel proactief te werk. Vanaf 1 mei 2025 zal er bij elke verkoop van een appartement naast een attest van de individuele kavel ook een attest van de gemeenschappelijke delen vereist zijn.

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest, met inbegrip van de gemeenschappelijke delen van een gebouw die in een risicobouwjaar werden uitgevoerd.

 

Bron: CIB Vlaanderen, 25 augustus 2022

 

Syndicus Service