Syndicus heeft geen bijzondere machtiging AV nodig voor invordering lasten, ook niet voor instellen van hoger beroep - Syndicus Service
Syndicus heeft geen bijzondere machtiging AV nodig voor invordering lasten, ook niet voor instellen van hoger beroep - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Een recent arrest van het Hof van Cassatie bevestigt dat de algemene vergadering van een VME de syndicus een heel ruime delegatie van externe vertegenwoordigingsbevoegdheid kan geven. Meer nog, het Hof van Cassatie brengt onder de aandacht dat zo’n delegatie in principe in de ruimst mogelijke zin is uit te leggen, en dat enkel duidelijk geformuleerde beperkingen daar een uitzondering op kunnen vormen. De initiële machtiging van de syndicus tot invordering geeft hem tegelijk ook bevoegdheid tot het instellen van hoger beroep tegen de beslissing die de aanvankelijke beslissing namens de VME heeft afgewezen.

Het is met andere woorden zaak voor een VME om de syndicus bij het toekennen van de opdracht voldoende ruime baan te geven voor het recupereren van ten onrechte achterstallig blijvende lastenbijdragen.

De syndicus hierbij in een keurslijf wringen werkt contraproductief en legt een nodeloos zware belasting op de werking van de organen van de VME

(1. CASS. 19 03 2021 – AR C.20.0062.N)

Bron: CIB Vlaanderen, 29 september 2022

Syndicus Service