Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Gegevens mede-eigenaar invullen


Gelieve de gegevens over de kavels in uw bezit in te vullen.


De wet legt ons op met mede-eigenaars te communiceren via aangetekend schrijven, behoudens anders overeengekomen. Hierbij zijn, voor u als eigenaar, uiteraard privatieve kosten aan verbonden. Daarom willen wij u vragen op welke wijze u de communicatie wenst te ontvangen. Wij adviseren e-mail.
In het geval we dit formulier niet of onvolledig terug ontvangen, volgen we de letter van de wet en gaan we uit van de wens van de mede-eigenaar om de communicatie per post te ontvangen en de uitnodigingen per aangetekende zending en zijn de extra kosten helaas niet te vermijden welke zullen worden doorgerekend.
Syndicus Service