Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Gegevens mede-eigenaar invullen


Gelieve de gegevens over de kavels in uw bezit in te vullen.


De wet legt ons op met mede-eigenaars te communiceren via aangetekend schrijven, behoudens anders overeengekomen. Hierbij zijn, voor u als eigenaar, uiteraard privatieve kosten aan verbonden. Daarom willen wij u vragen op welke wijze u de communicatie wenst te ontvangen. Wij adviseren e-mail.
In het geval we dit formulier niet of onvolledig terug ontvangen, volgen we de letter van de wet en gaan we uit van de wens van de mede-eigenaar om de communicatie per post te ontvangen en de uitnodigingen per aangetekende zending en zijn de extra kosten helaas niet te vermijden welke zullen worden doorgerekend.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Onze virtuele assistent