EPC gemeenschappelijke delen en asbestattest: hou er rekening mee dat deskundigen overbevraagd zijn - Syndicus Service
EPC gemeenschappelijke delen en asbestattest: hou er rekening mee dat deskundigen overbevraagd zijn - Uw betrouwbare syndicus in uw regio

Een vrijblijvend gesprek?
Vraag meer informatie

Appartementsgebouwen in Vlaanderen met 5 tot 14 eenheden moeten tegen 1 januari 2023 een energieprestatiecertificaat voor de gemeenschappelijke delen hebben. Dat geeft aan hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve installaties zijn. Intussen zijn nog maar 11.815 exemplaren van dat zogenaamde EPC van de gemeenschappelijke delen (EPC GD) opgemaakt, blijkt uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De deadline geldt echter voor zo’n 60.000 appartementsgebouwen in Vlaanderen.

 

Het VEKA waarschuwt verenigingen van mede-eigenaars (VME’s) en eigenaars om de opmaak van het verplichte EPC niet uit te stellen. Niet alleen dringt de tijd, de energiedeskundigen die het document opmaken zijn ook overbevraagd. Zeker omdat we merken dat heel wat energiedeskundigen ondertussen ook asbestkeuringen uitvoeren en dus de handen vol hebben. Stel daarom de aanvragen voor deze verplichte attesteringen niet uit.

 

In het kader van het asbestattest stuurden we trouwens vorige week al een open brief naar bevoegd minister Demir om de problematiek van het tekort aan deskundigen aan te pakken. We zaten inmiddels met OVAM en het kabinet van de minister samen en de eerste stappen in de richting van een constructieve oplossing worden gezet. Zo publiceerde OVAM een eerste lijst met deskundigen waar er nog (weliswaar beperkt) ruimte is om voor 15 december een attest te laten opmaken. Ook onze partners ACEG en ECCA steken een tandje bij om onze leden nog extra te ondersteunen. Het asbestattest is sinds deze week verplicht aanwezig bij de ondertekening van het compromis.

 

Bron: CIB Vlaanderen, 25 november 2022

Syndicus Service